Ανακοινώσεις

30
ΟΚΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

10
ΟΚΤ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2022 ΤΗΣ «ΣΤΑΘΜΕΥΣΙΣ ΑΕ»

31
ΑΥΓ

Ισολογισμός 2020

Ισολογισμός 2020

23
ΙΟΥΝ

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2014

13
ΜΑΪ

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2013